Nem akarok empatikus vezető lenni - I Don’t Want to be an Empathic Manager

(English version at the end of the Hungarian version)


„Nekem nincs időm az empátiára” – halottam többször, csak úgy, mint a „megnézném, hogy boldogulnál az én munkásaimmal, azoknál a szép szó mit sem ér” megállapítást, és más hasonló kijelentéseket.


Empátia = erőtlenség?

Avagy: mi történik, ha egy vezető úgy dönt, ezúttal, vagy innentől kezdve, empatikus lesz?

Kezdjük ott, hogy mi nem történik, vagy mi nem kell, hogy történjen.

Az empátia nem szimpátia. Ezt gyakran keverik, és azt hiszik ahhoz, hogy empatikus legyek, egyet is kell értsek a másikkal. Ez nincs így. Viszont attól még, hogy én másképp látok valamit, maximálisan megérthetem, hogyan látja azt a másik, és hogy miért látja úgy, ahogy. És emellett, hogy milyen érzései vannak az adott helyzetben.

Az empátia nem jelenti azt, hogy lemondok arról, ami nekem fontos, és ráhagyom a másikra, amit ő szeretne. Ez nem empátia, hanem önfeladás. Ez valóban erőtlenséghez vezet.

Az empátia azt sem jelenti, hogy segítek a másiknak, pláne nem úgy, ahogy azt én gondolom jónak. Amikor megismerjük mások szükségleteit, általában ösztönös késztetést érzünk a segítésre. Ez rendben is van, amennyiben a másik erre nyitott, és amit tenni szeretnénk, az valóban támogatja. Azonban ez még így is túlmutat az empátián.

Az empátia nem időpocsékolás. Aki alkalmazza, éppen hogy időt takarít meg. Mert lelkes, elkötelezett munkatársai lesznek. Mert sokkal hamarabb kiderülnek a dolgok és a félreértések. Mert ha megértőek vagyunk másokkal, akkor segítőkészebbek lesznek felénk.

Hogyan legyünk akkor tehát empatikusak úgy, hogy közben elfogadott, tisztelt, és erős vezetők

maradjunk?

Kérdezzünk. Kérdezzünk valódi érdeklődéssel, és kérdezzünk úgy, hogy az segítsen neki is a tisztánlátásban, és az előrelépésben. Hallgassunk. Hallgassunk teljes odafigyeléssel, ne csak úgy félig-meddig. Törekedjünk munkatársunk valódi megértésére. Tükrözzünk. Tükrözzük szavait (foglaljuk össze, amit hallottunk), akár érzéseit. Adjunk minderre elegendő időt.

Mindig érdemes ezzel kezdeni. Ezt hívhatjuk – angol szóval élve - pull technikának. „Tőle nekem.”

És csak azután térjünk át a push technikákra – „tőlem neki”. De csak ha még szükség van erre, mert az is lehet, hogy az előző fázisban megtalálta a saját – számunkra is elfogadható – megoldását. Ilyenkor az adott munkatárs a legtöbbször hálás nekünk, és tekintélyünk nő. Ha azonban még nem jutott megoldásra, adhatunk visszajelzést, javasolhatunk, akár szembesíthetjük is valamivel, ha szükséges. A fő vezérelv, hogy közben lássuk a másikban az embert. Mert ő is az. És a mindkettőnk(!) számára elfogadható megoldást keressük.


Adódhatnak olyan helyzetek, ahol valóban nincs idő az empátiára. Ez esetben valamikor máskor, valahol máshol érdemes mégis úgy elbeszélgetni a munkatársakkal, hogy érezzék, számítanak. Számítanak, mint ember, számít az, ami nekik fontos, számít az, ahogyan érzik magukat.

Meghálálják.“I have no time for empathy” – have I heard so many times, as well as “I would like to see how you would cope with my workers where nice words are worth nothing”, and similar statements.

Empathy = powerlessness?

Or: what happens if a manager decides this time or from now on they will be empathic?


Let’s start by looking at what doesn’t or isn’t supposed to happen.

Empathy is not sympathy. These two are often confused and many people think that to be empathic they need to agree with the other person. This is not the case. Even if I see something very differently I can still completely understand how the other person sees it and why they see it the way they do. And what feelings they have in the given situation.

Empathy doesn’t mean I give up things that are important for me and let the others do what they want. This is not empathy, it is self-sacrifice. This really leads to powerlessness.

Empathy also doesn’t mean helping others, especially not the way I think would be the best. When we understand others’ needs we naturally want to help. It is OK in case the other person is open


to it and what we are about to do really supports them. However this still goes beyond empathy.

Empathy is not a loss of time. On the contrary – those who apply it save time. Because they’ll have enthusiastic and engaged employees. Because misunderstandings are resolved much faster. And because if we understand others more, they will be more helpful to us.

How can we then be empathic and at the same time accepted, respected and powerful managers?

- Ask. Let’s ask with real interest and in a way that fosters clarity and progress.

- Listen. Let’s listen with full attention, not just sort of.

- Understand. Let’s aim to really understand our employees.

- Reflect. Let’s reflect their words (recapitulate what we’ve heard), even their feelings.


Let’s give us enough time for all this.

It is advisable to start with this part. We can also call it “pull technique”: “From him/her to me.”

And then we can switch to push techniques – “from me to him/her”. But only if it is still needed, because our colleague might already have found their solution on their own, acceptable to us


as well. In most of such cases the employee will be grateful to us, and our credit increases. If we haven’t arrived to a solution yet, we can provide feedback, we can suggest, we can even confront him or her, if really needed. The main principle is to see the person (and not the obstacle) in our colleague. Because he or she is a person. And then to look for a solution acceptable for both(!) of us.

There can be situations when we really do not have time for empathy. In this case, some other time, at some other place it is worth talking with the colleagues so that they can feel that they do count. They count as people, and what is important for them and how they feel for them also counts.

They will be grateful.


Featured Posts
Recent Posts